Theorie


Theorie examen motor
Alle theorie examens bestaan uit 50 theorie vragen voorzien van foto's en een gesproken teksten.

 

Er zijn drie soorten antwoorden mogelijk: ja/nee, meerkeuze en open vragen. Bij de ja/nee vragen kun je alleen ja of nee antwoorden.

Bij de meerkeuzevragen dien je te kiezen uit A, B of C.

Bij de open vragen dien je een getal in te vullen. Voor elke vraag krijg je een bepaalde tijd om te antwoorden.

 

Van de 50 vragen dien je er minimaal 44 goed te hebben beantwoord om te slagen.